امروز : 1398/01/02
انتخاب زبان : English

همایش ها

 شانزدهمین کنگره علوم دارویی ایران، مهر ماه 98 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.