امروز : 1401/07/12
انتخاب زبان : English

انتخابات انجمن 1401

به اطلاع اعضای محترم انجمن فارماکوگنوزی ایران می رساند، انتخابات دور جدید هیات مدیره انجمن فارماکوگنوزی ایران در سال 1401 طبق زمانبدی جدول زیر برگزار خواهد شد. اطلاع رسانی در خصوص جزئیات برنامه از طریق شبکه های اجتماعی مختص اعضای انجمن انجام خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ایمیل delnavazy@gmail.com پیام ارسال نمائید.