امروز : 1398/04/04
انتخاب زبان : English

علاقه مندان

 

1- دکتر میربابک بهادری

استادیار شیمی آلی. دانشکده پیراپزشکی و پرستاری. دانشکده علوم پزشکی مراغه

 

2- دکتر حجت اقبال

استادیار فیتوشیمی دانشگاه تبریز - بخش تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان پژوهشگران داروی سبز

 

3- علی بخردیان

دانشجوی شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج

 

4- دکتر بهزاد محدثی

 

5- شهاب اوجانی