امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

هیات مدیره انجمن

اعضاء هیئت مدیره انجمن:

دکتر مهناز خانوی (رئیس انجمن)

دکتر محمدرضا دلنوازی (دبیر انجمن)

دکتر مریم حمزه لو مقدم (دبیر مالی انجمن)

دکتر مهدی وزیریان (مسئول همایش ها)

دکتر یلدا شکوهی نیا

دکتر فراز مجاب

دکتر سمیه اسماعیلی

 

بازرسین انجمن:

دکتر مهدی توکلی زاده

دکتر آزاده منائی