امروز : 1402/07/08
انتخاب زبان : English

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان توانیر، کوچه شمس، پلاک 8

تلفکس: 02188773521

ایمیل: info@pharmacognosy.ir

ایمیل منشی انجمن، خانم یکه تاز: sara_yekehtaz@yahoo.com