امروز : 1398/12/10
انتخاب زبان : English

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 15 تا 17 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

برای انتقال به سایت همایش کلیک کنید.