امروز : 1402/07/08
انتخاب زبان : English

اساس نامه انجمن

 

 اساسنامه انجمن فارماکوگنوزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

فصل اول- کلیات:                                                                                                                                       

ماده 1- به استناد مصوب دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن، «انجمن فارماکوگنوزی جمهوری اسلامی ایران» بر اساس مواد آتی تشکیل می‎گردد، که در سطور بعدی بطور خلاصه «انجمن» نامیده می‎شود.

 

ماده 2- انجمن صرفا در زمینه‎های علمی، تحقیقاتی، فنی و صنفی فعالیت می‎نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا با وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

 

ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ  تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی دارای شخصیت حقوقی است و رئیس آن نماینده قانونی انجمن می‎باشد.

 

ماده 4- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می‎تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

 

ماده 5-  انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‎شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم- تشریح وظایف و اهداف:

ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیت‎های زیر را به عمل خواهد آورد.

1-7- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و صنفی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه‎های گوناگون فارماکوگنوزی سر و کار دارند.

2-7- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه‎ریزی و سیاستگزاری کلان امور مربوط به گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و گیاه‎درمانی و امور آموزشی، پژوهشی.

3-7- ارزیابی و بازنگری برنامه‎های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.

4-7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی و صنفی.

5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‎های علمی و پژوهشی و آموزشی.

6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

 

 

فصل سوم- عضویت

ماده 8- عضویت در انجمن به شرح زیر می‎باشد:

1-8- عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که درجه Ph.D یا تخصصی در رشته فارماکوگنوزی  دارند می‎توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر می‎باشند می‎توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند: متخصصینی که دارای درجه Ph.D (تخصص) در یکی از رشته‎های وابسته به فارماکوگنوزی باشند و یا بعنوان دانشجو در دوره‎های دستیاری، تخصصی و Ph.D در رشته فارماکوگنوزی یا رشته‎های وابسته به فارماکوگنوزی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

3-8- عضویت افتخاری: شخصیت‎های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‎های موثر و ارزنده‎ای نموده باشند می‎توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره 1: اعضای افتخاری می‎توانند با احراز شرایط و پیشنهاد هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2: اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آئین  نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

 

ماده 9-  هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب  مجمع عمومی خواهد رسید، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

 

ماده 10- عضویت در انجمن  در یکی  از موارد زیر خاتمه می‎یابد:

1-10- استعفای کتبی عضو.

2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می‎نماید.

3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات‎های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.

تبصره 1: مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره 2: تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن‎ها موضوع بند 7 ماده 13 آئین‎نامه‎ها با هیئت مدیره خواهد بود.

 

فصل چهارم- ارکان انجمن:

ماده 11-  انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11- مجمع عمومی

2-11- هیات مدیره

3-11- بازرس

 

الف- مجمع عمومی:

ماده 12- مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته و وابسته انجمن در صورت زیر تشکیل می‎گردد:

1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می‎شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‎کند و نیز می‎تواند از جهت  نوبت حسب ضرورت به طور فوق العاده تشکیل شود.

2-12- مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‎شود. بدیهی است نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه و انحلال انجمن پس از تصویب کمیسیون ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود.

3-12- مجامع عمومی یا فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرسی یا 5/1 از اعضاء پیوسته تشکیل می‎گردد.

تبصره 1:  جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء  رسمیت می‎یابد تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره 2: مجامع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‎نماید، جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده‎ای با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی روزنامه و یا عندالزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره 3: چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیاید به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‎شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء تشکیل خواهد شد.

تبصره 4: اعضای افتخاری انجمن بدون حق رای می توانند در جلسات مجمع شرکت نمایند.

ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‎باشد:

1-13- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‎های سالانه انجمن.

2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.

3-13- انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره.

4-13- انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یکنفر علی البدل.

5-13- تصویب کلیه آئین نامه‎ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره.

6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی‎های انجمن

تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

 

ب- هیات مدیره:

ماده 14- اعضای هیات مدیره مرکب از 7 نفر است که 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‎شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 4 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

ماده 15- هیات مدیره در اولین جلسه یکنفر را به عنوان رئیس انجمن، یکنفر را به عنوان نایب رئیس، یکنفر را به عنوان منشی و یک نفر را به عنوان خزانه‎دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره از بین خود انتخاب می‎نماید. احکام حقوقی اعضای هیئت مدیره متعاقبا توسط رئیس انجمن ابلاغ می گردد.

تبصره1: رئیس انجمن مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره 2: اوراق تعهدآور با امضاء مشترک رئیس انجمن و خزانه‎دار و همراه مهر انجمن و نامه‎های رسمی اداری با امضای رئیس انجمن و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 4:  در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

 

ماده16- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 2 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده 17- وظایف و اختیارات هیات مدیره:

1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی.

3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی‎های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه‎های اجرایی

5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت‎های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.

6-17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.

7-17- جذب و قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن.

8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی عادی یا فوق العاده.

9-17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه.

10-17- تشکیل کمیته‎های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.

11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.

12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‎شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل.

13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی عادی یا فوق العاده.

ج- بازرس:

ماده 18- انجمن دارای یکنفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر 4 سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

 

ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.

2-19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.

3-19- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.

 

ماده 20-  شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‎تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

 

ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت‎های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

 

ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضویت اعضاء.

2-22- از محل هدایا و کمکها.

3-22- از محل درآمدهای انجمن مانند فعالیت‎های آموزشی، پژوهشی، فنی، تولیدی و غیره.

 

فصل پنجم – موارد انحلال انجمن:

ماده 23- در صورت در خواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضاء پیوسته و تصویب 3/2 اعضاء مجمع عمومی، انجمن به هر دلیل منحل می‎گردد.

ماده 24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‎گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25- هیات تصفیه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‎نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره: باقیمانده دارایی‎های انجمن پس از وضع دیون و خارج، پس از تصویب هیات مدیره به دانشکده‎های داروسازی کشور اهداء خواهد شد.

 

ماده 26- این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 26 ماده و 16 تبصره در تاریخ 17/8/1379 به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.