امروز : 1399/11/04
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمجید بالائی کهنمویی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتMSc Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکmbalaei@razi.tums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی