امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیآرزو روستائی

محل فعالیتاداره فرآورده های طبیعی سازمان غذا و دارو

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکrzroosta@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی