امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمهدیه کلخورانی

محل فعالیتشرکت داروسازی

تحصیلاتMSc, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکdr.kalkhorani@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی