امروز : 1399/03/12
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمرجان طالبي

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکmarjantalebi.pharmacist@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی