امروز : 1399/03/12
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمحمدباقر مجنونی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکmb.majnooni64@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی