امروز : 1397/10/29
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعلیرضا توکلی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحصیلاتPharm.D Ph.D Student of Pharmacognosy

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی