امروز : 1398/12/10
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعلیرضا توکلی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحصیلاتPharm.D Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکtavakkolia961@mums.ac.ir

سوابق آموزشی

دیپلم علوم تجربی؛ دبیرستان فرهنگیان مشهد. تیر 1390. معدل کل: 19.31

دکتری عمومی داروسازی؛ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مهر 1391 لغایت شهریور 1396. معدل کل: 17.70 (3.54/4)

دکتری تخصصی فارماکوگنوزی؛ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مهر 1396 تاکنون.

 

افتخارات و جوایز

کنکور سراسری علوم تجربی - تیر 1391 - رتبه کشوری 585، رتبه در منطقه یک: 233
آزمون علوم پایه - شهریور 1393 - رتبه 3 دانشگاهی و 16 کشور (2.5% برتر کشوری)
عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - شهریور 1393 لغایت شهریور 1396

 

کتب

مقالات

 Tavakkoli, A., Ahmadi, A., Razavi, B.M., Hosseinzadeh, H. Black seed (Nigella sativa) and its constituent thymoquinone as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities (2017) Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 16, pp. 2-23.

Tavakkoli, A., Mahdian, V., Razavi, B.M., Hosseinzadeh, H. Review on clinical trials of black seed (Nigella sativa ) and its active constituent, thymoquinone (2017) Journal of Pharmacopuncture, 20 (3), pp. 179-193.

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی

Fungal Natural Products

Antibiotics and Anti-infective Natural Products

Neuroprotective Natural Products

Phytotherapy