امروز : 1400/03/30
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمهسا توکلیان اردکانی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکtavakolian_mahsa@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی