امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعباس دل آذر

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکdelazara@hotmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی