امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیژينوس عسگرپناه

محل فعالیتواحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکtaxolfa@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی