امروز : 1401/11/17
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیپریسا معماری فرد

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشكى تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکpmemarifard@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی