امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیشیدا احمدی کولایی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتMSc, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکsheydaahmadi@ymail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی