امروز : 1398/04/04
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیشیدا احمدی کولایی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتMSc, Ph.D Student of Pharmacognosy

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی