امروز : 1399/08/10
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیحمیدرضا ادهمی

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکhr-adhami@tums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی