امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمهسا صابرنوایی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی ایران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکmahsa.navaei@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی