امروز : 1399/11/04
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعایشه عنایتی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتMSc, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکEnayati_phyto@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی