امروز : 1402/07/08
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیزهرا سرگزی فر

محل فعالیتدانشکده داروسازی مشهد

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکsargazifarz971@mums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی