امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعلی داوودی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی مازندران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکadavoodi.pharm@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی