امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیثمین موسوی اهرنجانی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشكى اصفهان

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکsamin.mousavi@ymail.con

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی