امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعلیرضا هراتیان

محل فعالیتدانشگاه شهید بهشتی تهران

تحصیلاتMSc, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکmr.alirezaharatian@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی