امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیسمیرا قربان نیا دلاور

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلاتMSc, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکsamiragh30470@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی