امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمرضیه مهرزاده

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

تحصیلاتMSc, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکmarzie.mehrzade@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی