امروز : 1401/11/17
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمطهره بوذری

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکbouzarim@mums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی