امروز : 1400/03/30
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمهدیه افتخاری

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکmahdieh.eftekhari@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی