امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگییحیی رحیم پور

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تبریز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکyahia.rahimpour613@gmail.com

سوابق آموزشی

 Pharm.D, Faculty of Pharmacy, TUMS,Tabriz, Iran

PhD candidate-Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, TUMS,Tabriz, Iran

افتخارات و جوایز

۱- محقق برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دوازدهمین جشنواره پژوهشی آذرماه 92 در مقطع دکتری عمومی

۲- نفر اول دکتری تخصصی فارماکوگنوزی سال 97 با نمره ۸۴ از ۱۰۰

کتب

مقالات

https://scholar.google.com/citations?user=a7LStFwAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی