امروز : 1398/04/04
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیهما حاجی مهدی پور

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلاتPharm.D Ph.D of Pharmacognosy

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی