امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیهما حاجی مهدی پور

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکhajimehd@sbmu.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی