امروز : 1401/11/17
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیساناز حامدیزدان

محل فعالیت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکyazdans@tbzmed.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی