امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعلیرضا برزگر

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکbarzegarar@sums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی