امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگینسرین عاقل

محل فعالیتدانشگاه جندی شاپور اهواز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکaghelnas@yajoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی