امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیسعید گودرزی

محل فعالیتمرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکgoodarzi_s@tums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی