امروز : 1402/07/08
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیکیوان سرداری

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تبریز

تحصیلاتPharm.D - Pharm.D student

پست الکترونیکsardaari.k@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی