امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیثمین محمدی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تبریز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکmohammadi.s@tbzmed.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی