امروز : 1399/09/13
انتخاب زبان : English

برگزاری کارگاه های مرتبط در همایش طلای سبز

اطلاعات مربوط به کارگاه های برنامه ریزی شده در همایش طلای سبز تیر 99 با گروه هدف داروسازان و پزشکان به شرح ذیل می باشد. در ضمن 50 درصد تخفیف ثبت نام برای اعضای انجمن فارماکوگنوزی در نظر گرفته شده است.