امروز : 1402/03/20
انتخاب زبان : English

نخستین جلسه هیات مدیره جدید انجمن فارماکوگنوزی برگزار شد.

نخستین جلسه هیات مدیره انجمن فارماکوگنوزی ایران در تاریخ 6 شهریور ماه در محل سازمان غذا و دارو برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور خانم دکتر حاجی مهدی پور، رئیس پیشین انجمن، برگزار شد. اعضا به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با فعالیت های انجمن پرداخته و در ارتباط با انتخاب رئیس، دبیر و خزانه دار انجمن تصمیم گیری شد.

در این جلسه خانم دکتر خانوی به عنوان رئیس، آقای دکتر دلنوازی به عنوان دبیر و خانم دکتر حمزه لو مقدم به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند.

همچنین با تصمیم اعضا، خانم دکتر حاجی مهدی پور به عنوان سردبیر مجله انجمن ابقاء و مسئولیت هماهنگی و برگزاری همایش های انجمن به آقای دکتر مهدی وزیریان سپرده شد.