امروز : 1401/04/16
انتخاب زبان : English

برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن فارماکوگنوزی

مجمع عمومی سالیانه انجمن فارماکوگنوزی ایران روز 28 خرداد ماه ساعت 13 تا 15 در محل سالن شورای معاونت غذا داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد