امروز : 1401/04/16
انتخاب زبان : English

نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن فارماکوگنوزی ایران

انتخابات الکترونیک انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران از ساعت 00:15 روز چهارشنبه 29 خرداد تا ساعت 23 و 45 دقیقه همان روز  برگزار گردید و رونمایی از نتایج آراء در روز یکشنبه مورخ 2 تیرماه ماه 1398 ساعت 14:00 با حضور نماینده دبیر کمیسیون آقای دکتر اسکندریی، آقای دکتر علی پاشا میثمی و اعضای کمیته انتخابات انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران  در دبیرخانه کمیسیون واقع در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید و نتایج آن به شرح ذیل می باشد :

 

نام و نام خانوادگی

سمت در هیات مدیره

مهناز خانوی

عضو هیات مدیره

محمدرضا دلنوازی

عضو هیات مدیره

مریم حمزه لو مقدم

عضو هیات مدیره

مهدی وزیریان

عضو هیات مدیره

یلدا شکوهی نیا

عضو هیات مدیره

سميه اسماعيلى

عضو علی البدل

فراز مجاب

عضو علی البدل

مهدی توکلی زاده

بازرس اصلی

آزاده منائی

بازرس علی البدل