امروز : 1401/04/16
انتخاب زبان : English

شرایط کاندیداتوری در هیات مدیره انجمن فارماکوگنوزی ایران

docx

شرایط کاندیداتوری در اولین انتخابات الکترونیک هیات مدیره انجمن فارماکوگنوزی که در خرداد ماه سال 1398 برگزار خواهد شد طی نامه ذیل اعلام شد