امروز : 1401/04/16
انتخاب زبان : English

مجمع عمومی سالیانه انجمن فارماکوگنوزی برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه انجمن فارماکوگنوزی روز سه شنبه 28 خرداد ماه در محل سالن شورای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این جلسه که ریاست آن را دکتر محمود مصدق بر عهده داشتند ابتدا سرکار خانم دکتر هما حاجی مهدی پور، رئیس انجمن، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای انجمن طی سه سال گذشته ارائه نمودند. در ادامه اعضا به بیان برخی نظرات خود در ارتباط با ارتقاء فعالیت های انجمن و گسترش دامنه اعضای وابسته انجمن نمودند که بحث و تصمیم گیری در ارتباط با موارد مذکور به هیات مدیره جدید موکول شد.

جلسه در پایان با ثبت عکس یادگاری تعدادی از اعضا و شرکت کنندگان مهمان به اتمام رسید.