امروز : 1401/04/16
انتخاب زبان : English

هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افتتاح شد

هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مرداد ماه سال 1397، در فضایی به مساحت 30 متر مربع افتتاح شد.

این هرباریوم به نام پروفسور دکتر "فریبرز معطر" از اساتید پیشکسوت فارماکوگنوزی، به پاس سالها خدمات ایشان به داروسازی و فارماکوگنوزی نامگذاری شده است و تا کنون حدود 1500 نمونه هرباریومی در آن نگهداری می شود.