امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

5

 

گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس

 

ترجمه و تدوین (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر پرینا اصغریان

دکتر سحر بهزاد

دکتر حامد پارسا خانکندی

دکتر زهرا توفیقی

دکتر ساناز حامدیزدان

دکتر عباس حاجی­ آخوندی

دکتر عمران حبیبی

دکتر فریبا حشمتی افشار

دکتر نفیسه خسروی دهقی

دکتر محمدرضا دلنوازی

دکتر آرزو روستائی

دکتر سید محمد زارعی ابرقوئی

دکتر سعید گودرزی

دکتر سیده نرگس ساداتی لمردی

دکتر شیما قدمی

دکتر مهدی وزیریان

 

 با همکاری:

دکتر مسعود آزادبخت

 

برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید.