امروز : 1398/06/29
انتخاب زبان : English

معرفی کتاب

3

  معرفی کتاب   Chemical Biology of Natural Products   1st Edition David J. Newman, Gordon M. Cragg, Paul Grothaus CRC Press Published September 18, 2017 622 Pages ISBN 9781439841938 - CAT# K11952...

2

معرفی کتاب   Natural Products: Isolation, Structure Elucidation, History   (Dieter Sicker, Klaus-Peter Zeller, Hans-Ullrich Siehl, Stefan Berger, Colin Liddiard (Translator   ISBN: 978-3-527-34194-8 March 2019   436 Pages...

1

معرفی کتاب Classical Methods in Structure Elucidation of Natural Products Author(s): Professor R. W. Hoffmann Hoffmann First published:5 January 2018...