امروز : 1401/07/11
انتخاب زبان : English

معرفی کتاب

5

  گزیده فارماکوگنوزی تریز و اوانس   ترجمه و تدوین (به ترتیب حروف الفبا): دکتر پرینا اصغریان دکتر سحر بهزاد دکتر حامد پارسا خانکندی دکتر زهرا توفیقی دکتر ساناز حامدیزدان دکتر عباس حاجی­ آخوندی دکتر عمران حبیبی دکتر فریبا حشمتی افشار دکتر نفیسه خسروی دهقی دکتر محمدرضا دلنوازی دکتر آرزو روستائی دکتر سید محمد زارعی ابرقوئی دکتر سعید گودرزی دکتر سیده نرگس ساداتی لمردی دکتر شیما قدمی دکتر مهدی وزیریان    با همکاری: دکتر مسعود آزادبخت   برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید....

4

  «دارونامه گیاهی»   تالیف و ترجمه دکتر سید احمد امامی، دکتر مهرداد ایرانشاهی و دکتر میلاد ایرانشاهی از اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید.        ...

3

  معرفی کتاب   Chemical Biology of Natural Products   1st Edition David J. Newman, Gordon M. Cragg, Paul Grothaus CRC Press Published September 18, 2017 622 Pages ISBN 9781439841938 - CAT# K11952...

2

معرفی کتاب   Natural Products: Isolation, Structure Elucidation, History   (Dieter Sicker, Klaus-Peter Zeller, Hans-Ullrich Siehl, Stefan Berger, Colin Liddiard (Translator   ISBN: 978-3-527-34194-8 March 2019   436 Pages...

1

معرفی کتاب Classical Methods in Structure Elucidation of Natural Products Author(s): Professor R. W. Hoffmann Hoffmann First published:5 January 2018...