امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

انتشارات

مجله پژوهشی فارماکوگنوزی

مجله پژوهشی فارماکوگنوزی ((Research Journal of Pharmacognosy (RJP) به زبان انگلیسی و با دسترسی آزاد از سال 2014 توسط انجمن فارماکوگنوزی ایران به صورت فصل نامه منتشر می شود. این مجله آماده دریافت مقالات محققین در زمینه های مختلف فارماکوگنوزی می باشد. برای دسترسی به سایت مجله کلیک کنید        ...